Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

peoplealwaysleavee
22:08
Nie obiecuje Ci że nigdy się nie pokłócimy, oczywiście że tak bo mamy inne poglądy, oglądamy inne seriale, czytamy inne książki mamy zupełnie inną osobowość oraz odmienne zdanie.  Nie obiecuje Ci że cię nie zawiodę bo prawdopodobnie mogło by się tak zdarzyć, nie obiecuje Ci że zawsze będę odpuszczać, bo jestem uparta.  Nie obiecam Ci też że zawsze będę dobra dziewczyną, kochanką czy żoną a to dlatego że czasem jestem leniwa, szybko się zniechęcam gdy coś mi nie wychodzi, chyba jestem zbyt wrażliwa i przejmuje się każdą drobnostką.  Nie obiecuje że zawsze będzie między nami dobrze. Ale.. mogę obiecać Ci że.. codziennie będziesz czuł moje ciepło, mój dotyk, będziesz widział moje oczy i słyszał mój głos.  Obiecuję Ci że zawsze będę stała za Tobą murem nawet jeśli wszyscy będą przeciwko Nam.  Obiecuję Ci też że nigdy nie poczujesz się samotny.  I wiesz co jeszcze mogę Ci obiecać? Może to słaby argument dla Ciebie jednak dla mnie ma ogromne znaczenie..  Obiecuję więc że już zawsze będę...  Cię kochać.
Reposted fromnaturalginger naturalginger

July 13 2017

peoplealwaysleavee
14:23
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viadusz dusz
peoplealwaysleavee
14:23
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
peoplealwaysleavee
14:23
5396 e89b
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaskman askman
peoplealwaysleavee
14:22
peoplealwaysleavee
14:22
Reposted frommarysia marysia viadusz dusz
peoplealwaysleavee
14:21
5598 94ee 500
Reposted fromslodziak slodziak viadusz dusz
peoplealwaysleavee
14:21
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
14:21
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viadusz dusz
peoplealwaysleavee
14:21
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz

July 09 2017

23:21
9211 d686 500
Reposted fromerial erial viadusz dusz
23:21
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadusz dusz
peoplealwaysleavee
23:21

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
23:20
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusz dusz
peoplealwaysleavee
23:19
0528 6f18
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viadusz dusz
23:19
9353 b8c9 500

Villa Monastero, Varenna, Italy (by Robert Smrekar)

Reposted fromfine-arts-paintings fine-arts-paintings viadusz dusz
peoplealwaysleavee
23:19
8551 d5d6
Reposted fromcountingme countingme viadusz dusz
23:18
7677 0aaa
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
23:18
1054 5572
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viadusz dusz
peoplealwaysleavee
23:18
9113 4525
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl