Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

peoplealwaysleavee
21:41
4736 5144 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
peoplealwaysleavee
21:40
4852 22da
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
peoplealwaysleavee
21:40
Łatwiej się z kimś przespać niż komuś szczerze powiedzieć, co ma się w sercu.
— Tomasz Wasilewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoftears outoftears
peoplealwaysleavee
21:40
7503 06b8 500
peoplealwaysleavee
21:39
Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
peoplealwaysleavee
21:38
Nadzieja. Zawsze myślałem, że to coś, co się czuje w piersiach, myśl ulatająca wszelkim logiką, coś niewyjaśnionego, niewidzialnego, co kryje się tylko w głowie.
— Tiziano Terzani- Duchy. Korespondencje z Kambodży
Reposted fromaskman askman viacytaty cytaty

July 27 2016

peoplealwaysleavee
17:59
1009 2413 500
Reposted fromameliainwonderland ameliainwonderland viadusz dusz
peoplealwaysleavee
17:59
5289 6715
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:59
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:58
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viabegentle begentle
peoplealwaysleavee
17:58
peoplealwaysleavee
17:54
8239 95d4
wiek zobowiązuje
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
17:54
Reposted frombluuu bluuu viaaskman askman
17:54
4944 67c5
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaGaa Gaa
peoplealwaysleavee
17:52
9048 5b58 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:52
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:51
2943 9063 500
Reposted fromrol rol viaczarnylistopad czarnylistopad
peoplealwaysleavee
17:51
3203 b3f6
Reposted fromdusix dusix viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:48
1902 28a7
Reposted fromlittlefool littlefool viaaskman askman
peoplealwaysleavee
17:40
0943 7625 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaMisha Misha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl