Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

peoplealwaysleavee
20:24
8348 34ae
the moment when part of me died too.
Reposted fromhysterie hysterie viagreys-anatomy greys-anatomy
peoplealwaysleavee
20:24
I couldn’t remember the other guys that came in to audition, I only remembered him.
— Ellen Pompeo about Patrick Dempsey
peoplealwaysleavee
20:23
7338 6c64

May 23 2015

peoplealwaysleavee
22:28
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viatraampek traampek
peoplealwaysleavee
22:28
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viaczarnylistopad czarnylistopad
peoplealwaysleavee
22:27

May 18 2015

peoplealwaysleavee
18:06
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viauhuhu uhuhu
17:58
7186 8f78
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazapachsiana zapachsiana
peoplealwaysleavee
17:57
3965 2024
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viazapachsiana zapachsiana
17:56
4523 23ef 500

bookworldau:

There’s no such thing as having ‘enough’ books.

Reposted fromrewywewy rewywewy viacemek cemek
peoplealwaysleavee
17:44
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viazmora zmora
peoplealwaysleavee
17:44
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatraampek traampek
peoplealwaysleavee
17:43
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viafuckall fuckall
peoplealwaysleavee
17:43
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viatraampek traampek
peoplealwaysleavee
17:43

Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi. 

I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.

~Pokolenie Ikea 

Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viatraampek traampek
peoplealwaysleavee
17:43
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viazmora zmora

May 17 2015

peoplealwaysleavee
22:57
2816 4e11 500
Reposted fromParadies Paradies viacemek cemek
peoplealwaysleavee
22:56
9994 88df
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viacemek cemek
22:56
6412 595b 500
Reposted fromwestwood westwood viauhuhu uhuhu
peoplealwaysleavee
22:44
Reposted frombluuu bluuu viaprowokacja prowokacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl