Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

peoplealwaysleavee
16:47
8804 e620 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss
peoplealwaysleavee
16:45
peoplealwaysleavee
16:45

March 03 2017

10:26
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

peoplealwaysleavee
10:21
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viazapachsiana zapachsiana
peoplealwaysleavee
10:20
3679 92a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapachsiana zapachsiana
peoplealwaysleavee
10:19
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viasophielaura sophielaura
peoplealwaysleavee
10:19
9641 37ea
Reposted frompesy pesy viazapachsiana zapachsiana
peoplealwaysleavee
10:19
0468 18ae
Reposted fromfelicka felicka viapumpkinsoup pumpkinsoup
peoplealwaysleavee
10:18
2435 5024
Reposted fromretaliate retaliate viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
10:18
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
10:18
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
10:18
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viaMisha Misha
10:18
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaMisha Misha
peoplealwaysleavee
10:16
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viavaka vaka
peoplealwaysleavee
10:16
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viavaka vaka

June 05 2015

peoplealwaysleavee
20:24
8348 34ae
the moment when part of me died too.
Reposted fromhysterie hysterie viagreys-anatomy greys-anatomy
peoplealwaysleavee
20:24
I couldn’t remember the other guys that came in to audition, I only remembered him.
— Ellen Pompeo about Patrick Dempsey
peoplealwaysleavee
20:23
7338 6c64

May 23 2015

peoplealwaysleavee
22:28
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viatraampek traampek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl