Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2017

peoplealwaysleavee
19:13
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromunco unco viavaka vaka
peoplealwaysleavee
19:13
"It's not Aleppo that has fallen, it's humanity"
Reposted fromszszsz szszsz viavaka vaka
peoplealwaysleavee
19:12
9709 40a6
Reposted fromgocha gocha viatraampek traampek
peoplealwaysleavee
19:12
9577 539f
Reposted fromIriss Iriss viazmora zmora

December 29 2016

peoplealwaysleavee
12:21
grafika dumbledore, funny, and harry potter
Reposted fromweightless weightless viaoutoftears outoftears
11:26
11:25
8825 9b10 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamesdames mesdames
peoplealwaysleavee
11:24
peoplealwaysleavee
11:22
4232 18f2
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via100suns 100suns
peoplealwaysleavee
11:22
0354 f19d
Reposted fromsuper-hot super-hot viaseriale seriale
peoplealwaysleavee
11:22

Source: princesconsuela
Reposted frompannakojot pannakojot viaseriale seriale
peoplealwaysleavee
11:17
4236 2efd
peoplealwaysleavee
11:17
8186 555e
peoplealwaysleavee
11:17
peoplealwaysleavee
11:17
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C "Brud"
peoplealwaysleavee
11:17
5786 446b 500
peoplealwaysleavee
11:17Reposted fromPanMru PanMru viawishyouwerehere wishyouwerehere
peoplealwaysleavee
11:16
peoplealwaysleavee
11:16
dpcphotography

Upper Derwent Valley

peoplealwaysleavee
11:15
1328 6b67 500
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl